{0>DTİ, TÜBİTAK ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından desteklenen fabrikasında öncelikli olarak yüksek katma değerli bir ürünü dünya standartlarında üretmektedir.<}0{>DTI, first of all, manufactures a high value added product on the world standards in its factory supported by TUBITAK ( The Scientific and Technological Research Council of Turkey), and European Council Development Bank.<0}{0>DTİ’nin hedefi; sadece dental implant üretmek değil, dünyanın her yerinde her diş hekimine, bilimsel testler ve onaylar sonucunda üretildiğini bilmenin güvencesiyle ve gönül rahatlığıyla kullanacakları dental implant’ı sunmaktır.<}0{>The goal of DTI is not only to manufacture a dental implant but also to present a dental implant that may be used by each dentist across the whole world with the confidence and a mind at peace that it has been manufactured as a result of scientific tests and circumstances.<0}{0>Bu bağlamda ürünün geliştirilmesinde ve özelliklerinin  incelenmesinde TÜBİTAK ve ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile etkin işbirliği yapılmaktadır.<}0{>In this respect, an effective coordination is being made with TUBITAK and the leading universities of our country in developing the product and examining the product features.

 

{0>Bugün DTİ; yıllık 50.000 adet implant hedefi ve 7/24 çalışma düzeni ile nano teknolojik SLA yüzeyi üretmektedir.<}Today, DTI is manufacturing nano-technological SLA surface with the aim of 50.000 implants and with a 7/24 working style.<0}{0>DTİ Ar-Ge departmanı ise SLA yüzey özelliklerini daha da geliştirmek amacıyla sektörün dünyadaki en önemli kuruluşları ve birçok üniversite ile etkin çalışmalarına devam etmektedir.<}71{>DTI R&D department continues the active studies with the world's most important institutions of the sector  and a good deal of universities with the aim of developing SLA surface features more and more.<0}