{0>Gerek dizayn, gerek nitelik ve ürün çeşitliliği gerekse ambalaj sunumunda pek çok yeniliğe sahip olan DTİ,  implant cerrahisi ve protezinde Türk diş hekimlerine sayısız  avantaj sunmaktadır.<}0{>DTI, having many innovations in terms of both design, quality, product range and package presentation, offers numerous advantages in implant surgery and denture for dentists.<0}

Vision<0}

{0>İmplant’ta yeni bir dönem başlıyor!<}0{>A new era opens with Implant!<0}

Mission<0}

{0>Türkiye’de uluslararası standartlarda implant üretiminde öncülük...<}0{>Leadership in implant manufacturing on international standards.<0}

Hybrid Design<0}

{0>Kök form ve silindirik dizayn bir arada!<}0{>Root form and cylindrical design, together!<0}

{0>Mükemmel primer stabilizasyon<}0{>Excellent primer stabilization<0}

R&D and Innovation<0}

{0>DTİ AR-GE departmanı, SLA yüzey özelliklerini daha da geliştirmek amacıyla bir çok üniversite ile etkin çalışmalarına devam etmektedir.<}0{>DTI R&D department continues the active studies with a good deal of universities with the aim of developing SLA surface features more and more.<0}

Wide Product Range<0}

{0>Uzunluk ve genişlikte ürün zenginliği...<}0{>Product richness in length and width....<0}

Improved SLA Surface<0}

{0>Hızlı osseoentegrasyon sağlayan nano teknolojik SLA yüzey<}0{>Nano-technological SLA surface providing quick osseo-integration<0}

Practical Usage<0}

{0>Cerrahi sette stoperli 37 frezle Türkiye’de bir ilk!<}0{>37 drills with stopper in surgical set!<0}

{0>Hızlı Tedarik<}0Quick Supply<0}

{0>Geniş stok kapasitesi ile hızlı tedarik imkanı...<}0{>Quick supply possibility with wide stock capacity....<0}

Affordable Price<0}

{0>A kalite ürünlere B fiyat avantajı<}0{>B price advantage in A-class products<0}

Constant Training<0}

{0>Başlangıç ve ileri cerrahi teknikleri için düzenli eğitim programları<}0{>Regular training programmes for introductory and advanced surgical techniques<0}

Happy dentists with DTI<0}

{0>Uygulama kolaylığı, hızlı tedarik, geniş stok ve fiyat avantajı!<}0{>Easy application, quick supply, wide stock and affordable price!<0}

{0>SLA surface özelliği<}0{>SLA surface feature<0}

{0>Kullanım rahatlığı ve dayanıklılığıyla kesin çözüm<}0{>Exact solution with easy usage and reliability<0}

{0>Estetik paket, şık tasarım<}0{>Esthetical package, elegant design<0}